2.2.4  Právní formy podnikání

Prošel-li klient úspěšně prologem – přípravnou fází pro zahájení podnikání – je dalším nezbytným krokem jeho rozhodnutí o formě podnikání. Existují nejméně čtyři základní možnosti, jak začít: 

 1. začít od nuly a založit podnik nebo samostatnou výdělečnou činnost,
 2. využít frenčízu (koncesi),
 3. být distributorem nebo agentem,
 4. pracovat sám nebo s obchodním partnerem.

Každá z těchto možností má své výhody a nevýhody, které je třeba pečlivě zvážit, protože mají vliv na počáteční náklady, na výši i způsob odvádění daní, na osobní odpovědnost za aktivity i závazky podniku. Rozhodnutí o právní formě podnikání bude také určovat, co všechno je pro založení podniku potřeba udělat.

Většina začínajících podnikatelů má představu o tom, jak velký podnik hodlá založit, zda malý, střední nebo velký, ale musí ještě udělat rozhodnutí o právní formě založení své firmy. I při zakládání mikro podniku si lze vybrat z několika možností. Výběr právní formy je důležitý, neboť určuje především, jakým způsobem a do jaké výše podnikatel ručí za své závazky. Ručení je zajišťovacím institutem, který má ochránit věřitele před neochotou dlužníka plnit své závazky.

Dalším aspektem, podle kterého lze rozdělit podnikatelské subjekty je forma vlastnictví podniku:

 • podnik jednotlivce – podnik vlastní jeden vlastník,
 • podnik partnerský – podnik má několik vlastníků,
 • společnost akciového typu – podnik je vlastněn prostřednictvím akcií akcionáři, kterých může být velké množství.

Různé druhy podnikání mají výhody a nevýhody. Přestože je evropské právo harmonizováno, legislativa upravující podnikání se v členských státech liší.

Podniky jednotlivce (obvykle živnosti) snadno vznikají s malým kapitálem, jsou pružné, mohou začínat s novou produkcí, ovšem také rychle zanikají z různých důvodů. Nejsou schopny shromáždit větší množství kapitálu.

Začít od nuly – založit podnik nebo samostatnou výdělečnou činnost

Pro začínajícího podnikatele, který má svůj vlastní podnikatelský námět s originálním produktem, lze doporučit založení nové firmy. Obvykle je to levnější, ale rizikovější. Nikde totiž není zaručeno, jaký bude o nové výrobky nebo služby zájem. Průzkum trhu může toto riziko částečně eliminovat, ale zaručit úspěch nemůže. Nový podnikatel vstupující na trh je také neznámý a teprve si bude muset vybudovat svou prestiž. [1]

Nejjednodušší formou je stát se osobou samostatně výdělečně činnou (OSVČ). Může se jí stát každý, kdo k tomu má motivaci a je mu více než 15 let věku. Jako OSVČ můžete setrvat ve svém zaměstnání a zároveň si přivydělávat ve večerních hodinách a o víkendech. OSVČ se stávají mnohdy lidé, kteří přišli o práci a mají problém najít zaměstnání. Obvykle se však OSVČ stávají ti, kteří odešli ze zaměstnání, aby se stali nezávislými a mohli realizovat své nápady.

Franchising

Jednou z oblíbených forem podnikání je franchising, který spočívá v tom, že obchodník (franchisant) prodává výrobky nebo poskytuje služby pod značkou již fungující a prosperující společnosti (franchisor) na základě licence. Existuje mezi nimi smluvní vztah, který vymezuje určitá práva a povinnosti. Franchisor umožní franchisantovi díky licenci založit si svůj vlastní podnik, podnikat pod mnohdy světoznámou značkou, využívat globální marketingovou koncepci a získat cenné know-how.

Na druhou stranu franchisant na oplátku platí franchisorovi poplatky za poskytnutí licence a umožňuje poskytovateli expandovat na nové trhy. Jde tedy o jakousi dělbu práce – franchisor vymyslí, otestuje a prodá koncept, jak co nejlépe, úspěšně a dlouhodobě podnikat, a dbá na dobré jméno značky. Franchisant, coby obchodník, umožní značce přijít na nové trhy, šířit její dobré jméno a zvyšovat zisk svůj i franchisora.

Výhodou je především možnost získat cenné know-how, takže i malá organizace dokáže vytvořit slušný zisk bez vysokého kapitálového rizika. Příjemce franchisy může podnikat pod známým jménem, které zákazník pozitivně vnímá, a může dosáhnout rychlého rozvoje. Navíc mu jsou poskytovány odborné rady, má větší šanci získat úvěr od banky a levněji nakupuje díky smluvním vztahům.

Nevýhodou je především určitá omezenost v rozhodování. Franchisant se musí přizpůsobit jednotnému vzhledu provozovny, balení zboží a poskytování služeb. Má tedy menší prostor pro svou iniciativu. Musí také umožnit poskytovateli kontrolu dodržování kvality a dobrého jména značky a musí platit pravidelné poplatky. V případě krachu franchisora pak franchisantovi zůstane podnik, který je bezvýznamný.[2]

Distributor/Agent

Jedním ze způsobů podnikání je stát se zástupcem nebo distributorem pro některou zavedenou společnost. Zatímco agenti nejsou podle definice zapojeni do přímého prodeje výrobků nebo služeb, distributoři ano. To je hlavní rozdíl, který ovlivňuje postavení agentů a distributorů a jejich vztahy ke společnosti. V obou případech se musí ten, kdo se chce stát agentem nebo distributorem, nejprve zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná a teprve pak může vstoupit do některého z těchto obchodních vztahů.

Agenti jsou v přímém vztahu se zákazníky, vyhledávají je a získávají k nákupu. Nedisponují zbožím, ale připravují zákazníky k jejich koupi. Za svou práci získávají provizi. Agent může být nazýván obchodním zástupcem společnosti.

Distributoři na rozdíl od agentů kupují produkty, které potom svým jménem prodávají a mají k prodanému zboží také poprodejní závazky. Distributoři obvykle nemají žádnou roli při vyjednávání se zákazníky, plní pouze roli distribuci výrobku na trhu.

Zda doporučíte Vašemu klientovi podnikat v postavení agenta nebo distributora, bude záviset na velikost trhu, typu výrobku a charakteru činnosti, kterou chce klient vykonávat. Při rozhodování je potřeba vycházet z národní legislativy (ta se v jednotlivých zemích EU liší), která stanovuje povinnosti a práva vyplývající z uzavření obou typů smluv zejména s ohledem na provize a ukončení výkonu funkce.

Podnikat sám nebo s partnerem

Jak již bylo uvedeno, existují různé typy obchodních a právních forem založení podnikání. Pokud se podnikatel rozhodne vstoupit do podnikatelského partnerství, jej potřeba je upozornit na výhody a nevýhody, které to sebou nese.

Partnerské firmy jsou většinou kapitálově silnější, ale pokud ručí za svou činnost veškerým majetkem společníků, je to velmi tvrdá podmínka. Navíc je tu možná nevýhoda komplikovaného společného řízení. Je také třeba vědět, že konkrétní úprava právní formy podnikání může přinášet řadu dalších výhod či nevýhod podnikatelům v těchto malých firmách.

Jaký typ společnosti zvolit? [3]

Veřejná obchodní společnost

Kdy zvolit „veřejnou obchodní společnost“ (v.o.s.)?

Pokud:

 • chcete založit jednoduchou osobní společnost a máte minimálně jednoho společníka.
 • nemáte prostředky na tvorbu základního kapitálu společnosti.
 • vám nebude vadit skutečnost, že za závazky společnosti budete ručit veškerým (i osobním) majetkem.

Komanditní společnost

Kdy zvolit „komanditní společnost“ (k.s.)?

Pokud:

 • chcete založit kombinaci osobní a kapitálové společnosti a máte minimálně jednoho společníka.
 • nemáte dostatek prostředků na tvorbu základního kapitálu, a přesto chcete začít s nějakým kapitálem.
 • chcete být společníkem (komandistou), který neručí za závazky celým svým majetkem, nebude mu vadit, že se nebude moci podílet na obchodním vedení společnosti, budete muset při založení společnosti vložit dohodnutý vklad.
 • chcete být společníkem (komplementářem), který ručí za závazky společnosti veškerým svým majetkem, a který při založení společnosti nemusí vkládat žádný vklad.

Společnost s ručením omezeným

Kdy zvolit „společnost s ručením omezeným“ (s.r.o.)?

Pokud:

 • chcete založit jednoduchou kapitálovou společnost a máte od jednoho do padesáti společníků.
 • máte prostředky na tvorbu základního kapitálu společnosti ve výši min. 200.000,- Kč.
 • nechcete ručit veškerým svým majetkem, maximálně jen do výše souhrnu nesplacených částí vkladů všech společníků.

Akciová společnost

Kdy zvolit „akciovou společnost“ (a.s.)?

Pokud:

 • chcete založit čistě kapitálovou společnost a jste právnickou osobou nebo minimálně dvě fyzické osoby.
 • máte dostatečné prostředky na tvorbu základního kapitálu společnosti ve výši 2.000.000,- Kč.
 • chcete ručit jen majetkem společnosti.
 • chcete získávat kapitál prostřednictvím upisování akcií.
 • vám nebude vadit poměrně složité zakládání i působení společnosti.
 • chcete působit dojmem „velké společnosti“

Družstvo

Kdy zvolit „družstvo“?

Pokud:

 • chcete založit společnost neuzavřeného (předem nestanoveného) počtu osob a jste min. dvě právnické osoby nebo minimálně pět fyzických osob.
 • máte prostředky na tvorbu základního kapitálu společnosti ve výši min. 50.000,- Kč.
 • chcete ručit pouze majetkem společnosti.
 • chcete založit společnost i pro nepodnikatelské účely.

Další zdroje o formách podnikání

Téma Odkaz
Průzkum trhu, poznání hodnoty vašeho podnikání
Malé podnikatelské tipy: Jak zahájit podnikání z domova – Mark Clifton http://www.youtube.com/watch?v=8zcwgIMvDzk&feature=related
Podnikatelské tipy: Jak zahájit malý podnik služeb – Mark Clifton https://youtu.be/tLpB0MreqkQ
10 výhod samostatné výdělečné činnosti http://youtu.be/z6-ZHgMC4i8
Jak funguje frančíza?https://youtu.be/6fidL51oakg
Co je frančíza? http://youtu.be/D3UoRhdtR1w
Jaký je rozdíl mezi agentem a distributorem? https://opentoexport.com/article/what-is-the-difference-between-an-agent-and-a-distributor/

[1] JÜNGER, J., KLUMPAROVÁ, P., TYKVA, T.  Podnikání a podnik III. Vysoká škola podnikání, a.s. Ostrava. 2007

[2] Nezačínejte od nuly, zkuste franchising. Dostupné na http://www.podnikatel.cz/ <1.10.2010>

[3] http://zbohatnout.cz/jaky_typ_spolecnosti_zvolit.php