2.1 Profil podnikatele

Z definic typického podnikatele můžeme vyvodit určité osobnostní charakteristiky a podnikatelské dovednosti. Všeobecně vzato můžeme tvrdit, že podnikatelé jsou soutěživí a sebejistí, mají rádi výzvy a riskování; přemýšlí o nových nápadech, jak vytvářet, rozšiřovat a diverzifikovat podnikatelskou činnost; učí se z možných neúspěchů a zároveň doufají, že dosáhnou zisku; jsou ochotni pro dosažení úspěchu věnovat své práci hodně času a jsou rádi svými pány[1].

Některé z výše zmíněných osobních vlastností nebo dovedností se mohou hodit na Vašeho klienta, ale tyto velmi rozdílné charakteristiky se samozřejmě nehodí na každého podnikatele. Proto je důležité si uvědomit, že tyto dovednosti, pokud nejsou člověku vlastní, je také možno získat a rozvíjet.

.

2.1.1 Osobní charakteristiky a dovednosti
2.1.2 Podnikatelské dovednosti
2.1.3 Silné a slabé stránky