2.2.3 Dosavadní zkušenosti a jejich rozvoj

Životaschopnost podnikatelského námětu nezáleží jen na předmětu podnikání, ale také na osobě toho, kdo chce s tímto námětem „prorazit“. Námět může být obstojný, ale bez podnikatelského ducha z něj nic nezbude. Proto poradce potřebuje mít alespoň základní přehled o znalostech, dovednostech, schopnostech, zkušenostech svého klienta stejně jako o jeho předpokladech k podnikání.

Při hodnocení podnikatelského záměru je potřeba brát v úvahu také osobnost začínajícího podnikatele, jeho odborné znalosti, dovednosti a podnikatelské schopnosti. Nejjednodušší cestou jsou jednoduché a přímé otázky o jeho vzdělání, o předchozí pracovní a osobní zkušenosti, o volnočasových aktivitách, které by se daly využít jako námět k dalšímu podnikání atd.

Je v zájmu podnikatele být vybaven potřebnými kompetencemi pro zahájení podnikání a podnikat v oboru, ve kterém má dostatek znalostí a zkušeností. Neexistují žádné „dokonalé“ podnikatelské profily, kterým odpovídají „dokonalé“ podnikatelské záměry, ale jsou některé, které jsou velice vhodné a jsou předpokladem úspěchu.

K posouzení kompetencí pro zahájení podnikání lze nalézt na internetu několik testů a technik. Tyto informace lze od klienta získat i v průběhu krátkého rozhovoru.

Rozvoj podnikatelské způsobilosti

Být podnikatelem neznamená jen odlišný způsob práce, znamená to také vyšší nasazení s cílem dál rozvíjet svůj podnikatelský záměr, ale i sama sebe, což znamená rozvíjet také technické a sociální podmínky, které jsou nezbytným předpokladem dalšího rozvoje podnikání. Výhodou je, pokud lze přizpůsobování nové situaci po technické i sociální stránce naplánovat a realizovat v postupných krocích.

Úlohou poradce je podněcovat podnikatele k zamyšlení se nad tím, co všechno mu musí být příznivě nakloněno, aby zvládl jednotlivé etapy na cestě k rozvoji podnikatelského nápadu. Některé příklady situací a problémů, kterým musí začínající podnikatel čelit, jsou uvedeny dále.

Poradce by měl začínajícího podnikatele nejen informovat o těchto otázkách a diskutovat je s ním, ale měl by mu také nastínit, jak důležité je myslet na budoucnost a na udržitelnost jeho podnikatelského nápadu.

Náměty k diskusi s podnikatelem

Cíl podnikání – „podnikatelská idea“

Máte jasnou představu o cíli svého podnikání (tj. podnikatelský nápad – námět – ideu)? Pokud ano, co budete vyrábět nebo jako službu budete poskytovat?

Výhody a nevýhody nezávislého podnikání

 • Jste připraven na změnu vaší role ze zaměstnance na podnikatele?
 • Co pozitivního očekáváte od samostatné výdělečné činnosti?
 • Co negativního očekáváte od samostatné výdělečné činnosti?
 • Uvědomujete si rizika plynoucí z finančních závazků?

Konkurenti, dodavatelé a dodavatelské sítě

 • Kdo jsou vaši konkurenti a jaké jsou jejich strategie a cíle?
 • Jaká je jejich konkurenční nabídka (cena, servis pro zákazníky)?
 • Máte představu o dodavatelích a dodavatelských sítích?

Vliv trhu na životnost podnikatelského námětu

 • Kdo bude Váš produkt kupovat nejčastěji?
 • Kolik lidí z Vašeho okolí má obdobný produkt doma (O kolika lidech z Vašeho okolí víte, že má o danou službu zájem?)
 • Kolika lidem z Vašeho okolí produkt evidentně chybí?
 • Je na trhu obdobný produkt? Jaké jsou jeho výhody / nevýhody oproti tomu Vašemu?
 • Kde se doposud prodává obdobný produkt a jak jsou s ním zákazníci spokojeni?
 • Jak budete oslovovat potenciální zákazníky?
 • Jak a za jakých podmínek bude probíhat prodej?

Vliv podnikatelských aktivit na rodinu podnikatele

 • Je na podnikání připravena Vaše rodina?
 • Máte v rodině někoho, kdo je ochoten převzít Vaše povinnosti?
 • Bude Vám někdo z rodiny pomáhat s administrativními činnostmi např. s účetnictvím? Je tento člen Vaší domácnosti dostatečně vyškolen?

Prostory a zařízení pro podnikání

 • Kde budete podnikat a jak velké prostory k tomu potřebujete?
 • Máte výrobní prostředky potřebné pro výrobu produktu nebo poskytování služby?
 • Souhlasí Vaše rodina s tím, že k Vám budou chodit zákazníci?
 • Máte finanční prostředky na nákup potřebného zařízení nebo pomůcek pro Vaše podnikání?

Legislativa upravující podnikání

 • Informoval jste se již o formách podnikání a požadavcích, které stanovuje obchodní zákoník? Pokud ano, o jaké formě uvažujete a proč?
 • Je nějaké omezení, které Vám může bránit v legalizaci Vašeho podnikání?

Další zdroje o životaschopnosti podnikatelského nápadu

Předmět Odkaz
Pět cest k podnikatelským nápadům – Nicole Dornan http://www.youtube.com/watch?v=NbNOsX8ldYQ
Jak přemýšlejí podnikatelé http://www.youtube.com/watch?v=F4E4_t2YWqM&feature=related
Pět největších chyb podnikatelů – Jerry Kaplan https://youtu.be/YWokW5CNpZI
Pět strategií pro vytvoření ziskového podniku – Lisa Nirell http://www.youtube.com/watch?v=esSvmoViX_8&feature=related  
Zahájení podnikání – Joe Stump http://www.slideshare.net/joestump/starting-your-startup
14 důvodů, proč je potřeba přemýšlet před tím, než zahájíte své podnikatelské aktivity http://onstartups.com/tabid/3339/bid/24525/14-Reasons-Why-You-Need-To-Start-A-Startup.aspx
Co je potřeba k zahájení podnikání? http://www.paulgraham.com/start.html