2.1.3 Silné a slabé stránky podnikatelů

Důvodů, proč se stát podnikatelem, je hodně. Velmi často se podnikateli lidé, kteří nejsou spokojeni v zaměstnání. Mladí lidé vidí jako výhodu nemít šéfa a realizovat svoje vlastní představy, jiní vidí šanci vylepšit si svůj osobní život. Neuvědomují si, “že vlastnit firmu představuje riziko a nejistotu, které za ně nyní nese jejich šéf”[1]. Začínající podnikatelé si představují slávu a úspěch, aniž by si uvědomovali, zda na to mají. To je jeden z hlavních důvodů, proč by si měli udělat test podnikatelských dovedností ještě předtím, než se pustí do podnikání. Osobnostní testy lidem odhalí jejich silné a slabé stránky a pomohou určit, které dovednosti si mají udržovat a které dále rozvíjet.

Silné stránky lze definovat jako lidské vlastnosti, které napomáhají dosáhnout cíle, zatímco slabé stránky jsou vlastnosti, které jsou na cestě za cílem překážkou[2]. Když člověk pozná své slabé stránky, může se lépe zaměřit na jejich zdokonalování a naučit se prosazovat své silné stránky, které jsou samozřejmě pro podnikatele nejdůležitější.

V podstatě existuje pět základních silných stránek, které by podnikatelé měli mít (a tím, že se klienta budeme tázat, jak o nich smýšlí, můžeme určit, do jaké míry je má zakořeněné)[3].

a) Vize

Umí předvídat lépe než ostatní. Úspěšní podnikatelé mají představu o budoucnosti, dokážou si představit další krok dříve než ostatní.

b) Kreativita

Mají schopnost přemýšlet netradičně a inovativně. Podnikatelé musí být kreativní. Musí být schopni rozvinout podnikatelský nápad, přemýšlet o obchodních strategiích, marketingu atd., a v neposlední řadě dokázat řešit každodenní problémy. Kreativní myšlení napomáhá k netradičnímu řešení podnikatelských problémů[4].

  1. Odvaha –  Schopnost jednat i přes možné obavy. Lidé někdy neuspějí kvůli strachu. Může to být strach z prohry, z rozhodování nebo kritiky. Odvaha nám pomůže překonat strach, ulehčit rozhodovací proces a prosadit podnikatelský nápad.
  2. Sebedůvěra – Schopnost snést kritiku. Vedle strachu může být příčinou neúspěchu také nízké sebevědomí. Sebedůvěra znamená věřit sám v sebe, ve své nápady, ve vysokou pravděpodobnost úspěchu, být pozitivní vůči sobě a brát kritiku jako něco kladného, co může zkvalitnit podnikání.
  3. Sebekontrola – Schopnost ovládat emoce a tužby. Podnikatelé se vyžívají v sebekázni a sebeovládání, to jim pomáhá mít své emoce pod kontrolou a být neustále připraveni jednat.

Řadu budoucích podnikatelů může seznam “silných stránek podnikatele” odradit a budou zmateni, zda a jak se stát úspěšnými. Poradci musí být schopni pomoci podnikatelům rozpoznat jejich dovednosti a poradit, jak vyřešit situaci, pokud jim dovednosti chybí. Každý je schopen se silným stránkám naučit a časem je rozvíjet a zlepšovat.

Pokud se klient dozví, že postrádá některé dovednosti, může se zdráhat zahájit podnikání. V této fázi nejde jen o samotné založení firmy, ale o to naučit se dovednostem potřebným pro rozjezd podnikání. Pokud je člověk nezaměstnaný, ať už z důvodů ztráty zaměstnání nebo právě ukončeného studia, má někdy tendenci se podceňovat a nevěřit si. V takové situaci je důležité zdůrazňovat, že dovednosti jsou v podstatě každému vrozené a někdy je potřeba je jen rozvinout. Podle příručky amerického ministerstva zahraničí “Zásady podnikání” neexistuje “jeden určitý podnikatelský profil. Úspěšní podnikatelé jsou různého věku, pohlaví, rasy, příjmových skupin; mají různé vzdělání i zkušenosti”. Identifikované silné stránky jsou velmi důležité a je úkolem poradce pomoci budoucím podnikatelům je dále rozvíjet.

Současně s identifikací svých dovedností si podnikatelé mají uvědomit i své slabé stránky, které mohou mít vliv na zahájení jejich podnikání. Identifikovat slabé stránky začínajícího podnikatele je složitější, než definovat slabá místa budoucího podnikatelského námětu nebo projektu. Jaké jsou hlavní slabé stránky podnikatele, které se mohou stát problémem v podnikatelském procesu? Odborníci obvykle zdůrazňují, že hlavní slabinou je nedostatek předem definovaných silných stránek začínajícího podnikatele. Jenže stejně jako není možné definovat „správný profil“ podnikatele, není možné ani jasně vymezit slabé stránky. V některých případech se to, co je obyčejně považováno za nedostatek, může stát silnou stránkou. Například nejúspěšnější technologové a ICT podnikatelé charakterizují svou povahu jako velmi plachou a introvertní, což je tradičně považováno za špatnou vlastnost pro podnikání.

Poradce podporuje své klienty v sebepoznání a učí je najít způsob, jak se přizpůsobit své budoucí roli podnikatele.

 K dispozici jsou jednoduchá cvičení, která mohou pomoci podnikatelům rozpoznat jejich silné a slabé stránky a jak je proměnit ve výhodu při zahájení podnikání. Jednoduchý postup, jak toho dosáhnout je provést inventuru svých silných a slabých stránek a ty slabé zlepšit cíleným školením.

Závěr

Poté, co jsme popsali dovednosti potřebné pro podnikání, lze říci, že kdokoli, kdo má správné dovednosti a správný nápad, se může stát podnikatelem. Nejde však pouze o to potřebné dovednosti mít, ale také chtít je získat a rozvíjet. Nicméně je pravdou, že lidé, kteří tyto vlastnosti, a především osobní dovednosti mají (minimálně během počáteční fáze podnikání), budou v podnikání obecně úspěšnější.

V rámci všech charakteristik je pravděpodobně nejobtížnější rozvíjet osobní dovednosti. Je to proto, že jsou přímo svázané s osobností každého jedince a tak se někomu budou rozvíjet snadněji než jinému. Ovšem vždy bude nejvíce záležet na jedincově odhodlání se je naučit. Pokud jde o podnikatelské dovednosti, existuje široká nabídka kurzů a informací, a proto se je lze s dostatečnou pílí a neutuchající snahou lehce doučit a úspěšně podnikat.

Při seznámení se s podnikatelskými dovednostmi mohou někteří lidé začít pochybovat o vlastních dovednostech a schopnostech. Poradce je povinen vysvětlit, že všem dovednostem je možno se naučit a dále je rozvíjet.

Testy podnikatelských dovedností

K dispozici jsou on-line testy, které pomohou poradcům zjistit, zda jejich klienti mají či nemají potřebné osobní dovednosti proto, aby se stali podnikateli:

Název Odkaz
Test podnikatelských kompetencí http://test.samsvympanem.upol.cz
Test podnikatelských kompetencí http://www.mamenato.cz/www/index.php?id=37&testID=3
Test manažerských a podnikatelských dovedností zdarma https://samuel-hornek.cz/test-manazerskych-a-podnikatelskych-dovednosti-zdarma/
Testy předpokladů k podnikání http://www.podnikanivkostce.cz/Testy/testy
Test: Máte podnikatelské buňky? https://blog.homecredit.cz/zajimavosti/test-mate-podnikatelske-bunky/
Podnikatelský self-test http://www.pomocpodnikateli.cz/quiz/podnikatelsky-self-test/


[1] Puget Sound, Business Journal, http://seattle.bizjournals.com/seattle/stories/1997/07/14/smallb5.html

[2] How to explore your strengths and reduce your weaknesses, http://mibancoblog.popular.com/?p=155

[3] Finandomdotcom, The 5 powerful strengths of a successful entrepreneur, http://www.finandom.com/blog/2008/02/06/the-5-powerful-strengths-of-a-successful-entrepreneur/

[4] Finandomdotcom, The 5 powerful strengths of a successful entrepreneur, http://www.finandom.com/blog/2008/02/06/the-5-powerful-strengths-of-a-successful-entrepreneur/