2.1.2 Podnikatelské dovednosti

Kromě osobních dovedností podnikatelé potřebují také podnikatelské dovednosti, které lze chápat jako nezbytné nástroje k zahájení podnikání. Každá firma je jedinečná a také každý podnikatel se vyznačuje jinými charakteristikami. Dovednosti, které jsou stejné pro všechny podnikatele, jsou schopnost plánovat, co nejefektivnější využití času a schopnost řízení finančních prostředků. Proto můžeme říci, že pro podnikatele je zásadní mít svůj “toolbox”, ve kterém jsou tyto potřené nástroje uloženy. Je neustále zapotřebí je obnovovat a vylepšovat, přizpůsobovat novým podmínkám a potřebám společnosti nebo trhu. Základní podnikatelské dovednosti potřebné pro rozvoj podniku jsou řízení, prodej a finance. Následuje jejich popis.

a) Řízení

Vedení společnosti zahrnuje různé dovednosti, např. správná organizace času; zvládání složitých a stresových situací; zvládání úspěchu i neúspěchu; řízení zaměstnanců, jednání s klienty atd. Ze všech zmíněných je snad nejdůležitější správná organizace času. Každá minuta je drahá a to, jak s časem naložíme, ovlivní ostatní oblasti.

Podnikatelé se musí neustále vzdělávat a rozvíjet své dovednosti, aby dokázali firmu vést správně. K dobrému zvládnutí obojího, jak průběžného studia, tak vedení firmy, je nutné umět správně hospodařit s časem. Aby podnikatel stíhal vše potřebné, je klíčové si vždy stanovit denní „seznam úkolů“ a rozlišovat mezi úkoly, které jsou urgentní, a těmi, které jsou důležité, ale mohou počkat (velmi často se zdá, že vše je urgentní a podnikatel nestihne udělat nic). Urgentní záležitosti se musí vyřešit hned, důležité se musí udělat dobře, ale mohou posečkat[14]. Někdy se může objevit velmi důležitá urgentní záležitost, ale většinou je snadné od sebe urgentní a důležité odlišit. Proto je podstatné si stanovit priority[15].

==> Udělejte si „seznam úkolů“ a každému úkolu přidělte pořadové číslo podle priority.

b) Prodej

Prodej se definuje jako “poslední krok v obchodním řetězci, při kterém nakupující smění s prodejcem peníze za zboží nebo službu. V obchodě nenastane nic, dokud někdo něco neprodá”[16]. Prodejní techniky a metody se dají naučit a prakticky kdokoli se může stát prodejcem, i když mít vhodné osobní dovednosti situaci velmi ulehčí. Bez nich “potrvá delší dobu, než se člověk dobere úspěchu, nicméně i tak je to možné. Pokud jedinec nemá zájem a nadšení se nové dovednosti naučit nebo je rozvíjet, prodejní proces bude obtížnější a často stresující”[17].

Každá firma na světě se musí zabývat prodejem, a přístup k němu se liší podle obchodní oblasti a typu zákazníků. Dovednost prodávat je úzce spjatá s komunikačními dovednostmi. Není zapotřebí mít vynikající řečnické schopnosti, ale je nutné mít všeobecně dobrou jazykovou výbavu a umět se vyjádřit takovým způsobem, který lidi zaujme a vzbudí v nich důvěru. Mezi schopnosti, které jsou vlastní dobrému prodejci, patří schopnost naslouchat, klást klíčové otázky, řešit problémy, být sebejistý a slušný[18]. Na některé z těchto dovedností jsme se zaměřili už v kapitole o osobních dovednostech. Z výše uvedených je nejdůležitější schopnost naslouchat. Vědět, kdy je správný čas položit otázku a kdy naslouchat, pomůže zjistit zákazníkovy potřeby a jak se k nim postavit. Je také důležité si uvědomit, že dobří prodejci mají vždy vytříbené chování a respektují ostatní. Pomáhá to navazovat a udržovat dlouhodobé vztahy, které zjednodušují proces prodeje.

c) Finance

[19] – Je nutné mít alespoň základní znalost finanční stránky podnikání. Je důležité, aby podnikatel byl schopen určit disponibilní rozpočet, vést finanční záznamy, řešit daňové otázky, stanovovat ceny. Vzhledem k různorodým aspektům a problémům se finanční řízení považuje za obtížnou oblast a jeho dobré zvládnutí pomůže vybudovat prosperující podnik. Ještě před samotným zahájením podnikání je nutné pečlivě zvážit, zdali bude zapotřebí seznámit se s problematikou mezd, zákonných povinností vést finanční záznamy a účetnictví nebo najmout účetního. Toto jsou jen některé příklady aspektů, na které se nesmí zapomenout, a samozřejmě je potřeba je při sestavování podnikatelského záměru do hloubky zanalyzovat.

Získání informací o odborných znalostech nebo zkušenostech Vašeho klienta, pomůže Vám i jemu v plánování dalších kroků.

Podnikatelé mohou využít nepřeberného množství školících a poradenských možností. V mnoha zemích se podnikatelům nabízí individuální pomoc a testy, z nichž se člověk dozví, má-li dovednosti potřebné pro úspěšné podnikání. Kromě znalosti potřebných podnikatelských charakteristik (dovedností) se musí poradci informovat o veřejných a/nebo soukromých podpůrných institucích a výukových programech pro rozvoj zmíněných dovedností, jak osobních tak i podnikatelských. Částečný přehled takových programů je uveden i v této příručce.


[1] Power Home Biz, http://www.powerhomebiz.com/vol69/entreskills.htm; Start ups: http://www.startups.co.uk/success; More business: http://www.morebusiness.com/getting_started/primer/d943458887.brc

[2] Mind Tools, Essential skills for an excellent career http://www.mindtools.com/pages/article/newLDR_57.htm

[3] Online test on self motivation: http://www.mindtools.com/pages/article/newLDR_57.htm

[4] Entrepreneurial – Profile of an entrepreneur, http://www.businesstown.com/entrepreneur/article1.asp

[5] Mind Tools, Essential skills for an excellent career, http://www.mindtools.com/selfconf.html

[6] Business communication skills that an entrepreneur should have, http://fitzvillafuerte.com/business-communication-skills-that-entrepreneurs-should-have.html

[7] Business communication skills that an entrepreneur should have, http://fitzvillafuerte.com/business-communication-skills-that-entrepreneurs-should-have.html

[8] Tato příručka obsahuje kapitolu o vytváření sítí kontaktů.

[9] Marketing comet, small business marketing secret, http://marketingcomet.typepad.com/marketing_comet_small_bus/2005/08/sell_the_sizzle.html

[10] Marketing comet, small business marketing secret, http://marketingcomet.typepad.com/marketing_comet_small_bus/2005/08/sell_the_sizzle.html

[11] Mind Tools, Essential skills for an excellent career  http://www.mindtools.com/CommSkll/NegotiationSkills.htm

[12] Mind Tools, Essential skills for an excellent career  http://www.mindtools.com/CommSkll/NegotiationSkills.htm

[13] Profile of an entrepreneur, http://www.smithfam.com/news/ma9.html (další informace o inovaci jsou uvedeny  v Části I)

[14] Growing business, Online energising entrepreneurs,  http://www.growingbusiness.co.uk

[15] Zdroj: Mind Tools, Online test on time management: http://www.mindtools.com/pages/article/newHTE_88.htm

[16] Business Dictionary, http://www.businessdictionary.com/definition/selling.html

[17] About.com, http://sales.about.com/od/hiringsalespeople/tp/basicsalesskills.htm

[18] About.com, http://sales.about.com/od/hiringsalespeople/tp/basicsalesskills.htm

[19] Entrepreneur, http://www.entrepreneur.com/money/moneymanagement/article78994.html