2) Odborné znalosti a dovednosti podnikatele

Poradci, lektoři a školitelé[1] musí mít dostatečnou a správnou znalost podnikatelských dovedností potřebných k úspěchu v podnikání, aby mohli začínajícím podnikatelům poskytnout tu nejlepší možnou podporu a vedení.

Cílem této kapitoly je nabídnout poradcům veškeré základní informace nutné k posouzení, zda začínající podnikatel disponuje vhodnými odbornými dovednostmi (angl. „hard skills“) proto, aby mohl být úspěšný ve světě podnikání. Ve druhé části této kapitoly najdou poradci informace a nástroje, které pomáhají klientům získat či dále rozvíjet osobní a odborné dovednosti potřebné pro podnikání.

„Podnikatel je člověk, který založí podnik nebo podniky a bere tak na sebe finanční riziko v naději na zisk“[2]. Obvykle „jsou podnikatelé lidé, kteří mají talent vnímat příležitosti a mají schopnosti dané příležitosti rozvinout ve výdělečné podnikání“[3].

Neexistuje univerzální seznam požadovaných podnikatelských kvalit, kterými by měl podnikatel disponovat, protože jak obchodní oblasti, v kterých se podnikatelé pohybují, tak samotní podnikatelé, se velmi liší. Pro zajištění úspěšného výsledku se nicméně doporučuje mít některé základní dovednosti nebo na nich pracovat. Potřebné dovednosti se dělí na osobní a podnikatelské. Osobními dovednostmi rozumíme „měkké dovednosti“[4] (angl. „soft skills“), kterými jsou „osobní vlastnosti, díky nimž člověk dokáže jednat s ostatními efektivně a harmonicky“[5]. Za podnikatelské dovednosti[6] považujeme „odborné dovednosti“ (angl. „hard skills“), např. znalost technických nebo administrativních procesů spojené se samotným řízením organizace, jako jsou bezpečnostní normy, vedení účetnictví, marketing, prodej atd.[7]

Aby mohli poradci poskytovat podnikatelům podporu, musí potřebné osobní a podnikatelské dovednosti nejenom znát, ale musí také vědět, jak určit, zda je klient má či ne, a pokud ne, jak je může nabýt a rozvíjet.


[1] Dále jen poradci, výraz poradci zahrnuje lektory i školitele.

[2] Zdroj: Oxford Dictionary, http://oxforddictionaries.com/view/entry/m_en_gb0268460#m_en_gb0268460

[3] Zdroj: About.com, http://sbinfocanada.about.com/cs/startup/g/entrepreneur.htm

[4] Poradcům je věnován Oddíl  o měkkých dovednostech, aby mohli při jednání s klienty zkvalitnit své vlastní měkké dovednosti.

[5] Dictionaries,  http://oxforddictionaries.com/view/entry/m_en_gb0994171#m_en_gb0994171

[6] Další informace o podnikatelských dovednostech uvádí Oddíl 1.2.2.     

[7] Zdroj: Praxis Consulting, http://www.praxisconsulting.org/PeopleSkills.pdf