Úvodem

Tyto stránky jsou určeny poradcům, kteří pracují s nezaměstnanými (ty dále označujeme jako klienty).

Texty, zde uvedené, vznikly v rámci projektu Leonardo da Vinci – FREE, jehož cílem bylo vytvořit online interaktivní nástroj pro podnikatelské poradce (tj. pro kariérové poradce, pedagogy, lektory, trenéry a další odborníky), kteří pracují s nezaměstnanými, v jejichž možnostech je stát se podnikateli.

Zde uvedené texty nabízejí informace z oblasti zahajování podnikání, inovací a tvořivosti, jejichž cílem bylo posílit měkké dovednosti vhodné při práci s klienty, kteří uvažují o zahájení podnikatelských aktivit.

Nabízejí se zde následující témata:

1 Inovace a kreativita

Cílem 1. části tohoto nástroje je poskytnout poradcům inspiraci pro práci s klienty a rozvíjení jejich schopnosti kreativního a inovativního myšlení. Podle našich předpokladů budou poradci na konci této kapitoly:

  • lépe rozumět významům pojmů inovace a kreativita, včetně toho, co je pro ně určující,
  • využívat tyto pojmy pro rozvoj podnikání,
  • snáze vyhledávat informace o inovacích a kreativitě, nástroje rozvíjející tyto schopnosti, akce a organizace zabývající se jimi a podnikatelstvím. 

V této kapitole se především budeme zabývat dvěma schopnostmi, které souvisí s kreativitou a inovacemi. Jsou to:

  • kreativní myšlení a
  • inovativní myšlení