1.3 Invence

Invence se úzce vztahuje k inovaci a kreativitě.

Invence je popisována jako „krok vpřed, který vede k vytvoření nového produktu, procesu nebo nebo kombinace nápadů, z nichž nejméně jeden je zcela nový nebo je nový způsob jejich kombinace, což je vedlejší produkt kreativity.[1] Z tohoto popisu vyplývá, že nápad založený na kreativitě jedince se stává invencí pouze tehdy, pokud ústí do produktu, procesu nebo prototypu. Invence také přispěje k inovaci pouze v případě, že může být úspěšně realizována ve společnosti. To tedy znamená, že z dobrého nápadu nemusí nutně vzniknout dobrá invence. Tento vzájemný vztah vidíme na diagramu.

Schéma č. 2 – Vzájemný vztah mezi kreativitou, inovací a invencí

Další zdroje o invenci

Předmět Odkaz
Rozdíl mezi invencí a inovací
Inovace a invence – Andrew Hargadon

Použitá literatura

[1] Oliveira, Jorge (1999) – Gestão da Inovação, Sociedade Portuguesa de Inovação: http://www.spi.pt/documents/books/inovint/gi/cap_apresentacao.htm